ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับระบบทุนนิยม

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับระบบทุนนิยม

January 31, 2016 | กระแสทุนนิยมโลก | By frid | 0 Comments

69 ปีประชาธิปไตยไทยนับแต่วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย จนอาจจะทำให้ดูเหมือนกับว่า โลกและประเทศไทยได้พัฒนามาถึงยุคใหม่ที่ไม่แตกต่างก้าวหน้าไปจากเดิม แต่ถ้าหากพิจารณาให้ดีจะพบว่า จนถึงวันนี้เรายังคงคิดอยู่ภายใต้กรอบของแนวคิดทุนนิยมเสรี และระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเหมือนเมื่อในอดีต และด้วยสาเหตุนี้ เราจึงหมุนวนอยู่กับการพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ที่ยังคงมีลักษณะเหมือนเดิม พร้อมกับการต้องพบกับปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ได้เช่นเดิม ท่ามกลางกระแสความวุ่นวายทางการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 วันเริ่มต้นของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยของไทย คณะราษฎร ได้ประกาศนโยบายการบริหารประเทศด้วยหลัก 6 ประการ(1) ก่อนหน้านั้นเพียง 3 ปี ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พังทลายลงในชั่วพริบตา ติดตามด้วยวิกฤตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และภาวะหดตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจโลก ที่เกิดขึ้นตามมาอย่างเป็นลูกโซ่ หลังจาก พ.ศ.2475 เพียง 7 ปี สงครามโลก ก็ประทุขึ้นเป็นครั้งที่ 2

READ MORE

เศรษฐกิจที่อาศัยแรงงานราคาถูกในกระแสทุนนิยมโลก

January 31, 2016 | กระแสทุนนิยมโลก | By frid | 0 Comments

28 มิถุนายน 2544 คนงานหญิงจาก บริษัทเลดี้เบิร์ด การ์เมนท์ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทรับผลิต เสื้อผ้าสำเร็จรูป แบรนด์เนมส่งออก ได้มาชุมนุมอย่างสันติหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล เจรจากับนายจ้าง ให้ปรับปรุงสภาพการจ้างงาน แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าสลายการชุมนุม ทั้งอุ้ม ทั้งหิ้วปีกผู้ชุมนุม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง “คนงานมาร้องเรียน เพราะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนยากจน และมาจากต่างจังหวัด” นางสาวสมทรง สิงห์คราม หนึ่งในคนงานที่ชุมนุมกล่าว(1) กลุ่มคนงานเรียกร้องขอเพิ่มค่าจ้าง 2 บาท รวมเป็น 122 บาทต่อวัน (ซึ่งก็ยังต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามกฎหมายที่ 133 บาท) รวมกับเงินโบนัสคนละ 7 บาทต่อวัน และเงินช่วยเหลือสำหรับกรณีตั้งครรภ์คนละ 100 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน แต่กลับถูกนายจ้างปฏิเสธ ซ้ำยังเรียกร้องให้คนงานทำงานเพิ่มเป็น 2 กะ และต้องทำงานผลิตชิ้นสินค้า ได้ไม่น้อยกว่า 90% ของชั่วโมงจับเวลา งดขึ้นค่าจ้าง 3 […]

READ MORE