ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับระบบทุนนิยม

January 31, 2016 | กระแสทุนนิยมโลก | By frid | 0 Comments

69 ปีประชาธิปไตยไทยนับแต่วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย จนอาจจะทำให้ดูเหมือนกับว่า โลกและประเทศไทยได้พัฒนามาถึงยุคใหม่ที่ไม่แตกต่างก้าวหน้าไปจากเดิม แต่ถ้าหากพิจารณาให้ดีจะพบว่า จนถึงวันนี้เรายังคงคิดอยู่ภายใต้กรอบของแนวคิดทุนนิยมเสรี และระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเหมือนเมื่อในอดีต และด้วยสาเหตุนี้ เราจึงหมุนวนอยู่กับการพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ที่ยังคงมีลักษณะเหมือนเดิม พร้อมกับการต้องพบกับปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ได้เช่นเดิม

ท่ามกลางกระแสความวุ่นวายทางการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 วันเริ่มต้นของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยของไทย คณะราษฎร ได้ประกาศนโยบายการบริหารประเทศด้วยหลัก 6 ประการ(1) ก่อนหน้านั้นเพียง 3 ปี ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พังทลายลงในชั่วพริบตา ติดตามด้วยวิกฤตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และภาวะหดตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจโลก ที่เกิดขึ้นตามมาอย่างเป็นลูกโซ่ หลังจาก พ.ศ.2475 เพียง 7 ปี สงครามโลก ก็ประทุขึ้นเป็นครั้งที่ 2

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*