Posts tagged with: แรงงานราคาถูก

  • Home
  • แรงงานราคาถูก

เศรษฐกิจที่อาศัยแรงงานราคาถูกในกระแสทุนนิยมโลก

January 31, 2016 | กระแสทุนนิยมโลก | By frid | 0 Comments

28 มิถุนายน 2544 คนงานหญิงจาก บริษัทเลดี้เบิร์ด การ์เมนท์ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทรับผลิต เสื้อผ้าสำเร็จรูป แบรนด์เนมส่งออก ได้มาชุมนุมอย่างสันติหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล เจรจากับนายจ้าง ให้ปรับปรุงสภาพการจ้างงาน แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าสลายการชุมนุม ทั้งอุ้ม ทั้งหิ้วปีกผู้ชุมนุม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง “คนงานมาร้องเรียน เพราะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนยากจน และมาจากต่างจังหวัด” นางสาวสมทรง สิงห์คราม หนึ่งในคนงานที่ชุมนุมกล่าว(1) กลุ่มคนงานเรียกร้องขอเพิ่มค่าจ้าง 2 บาท รวมเป็น 122 บาทต่อวัน (ซึ่งก็ยังต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามกฎหมายที่ 133 บาท) รวมกับเงินโบนัสคนละ 7 บาทต่อวัน และเงินช่วยเหลือสำหรับกรณีตั้งครรภ์คนละ 100 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน แต่กลับถูกนายจ้างปฏิเสธ ซ้ำยังเรียกร้องให้คนงานทำงานเพิ่มเป็น 2 กะ และต้องทำงานผลิตชิ้นสินค้า ได้ไม่น้อยกว่า 90% ของชั่วโมงจับเวลา งดขึ้นค่าจ้าง 3 […]

READ MORE